Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Zanlarımız VE Duygularımız

Resim
Sosyal medyada birkaç gündür dolaşan haber ve insanların taraftar algısıyla olaylara yaklaşarak anlatılmak isteneni bir tarafa bırakıp karşı ataga geçerek birbirlerini kırıcı ve gönüllerde onarılmayacak yaralar açan bir kavga.                                                                                                                                            İslamoglunu en çok eleştiren birisiyim geleneksel din anlayışından kopamadığını söylediği sözlerin arkasında duramayan insanları iğneleyici agır sözler kullanarak meramını anlatan bir kardeşimiz.Ben şahsi olarak Kurandan bahseden kuranı insanlara anlatmaya çalışan her fikri şahsiyeti ne olursa olsun dinlemeye deger bulurum zannımı ve duygularımı bir tarafa bırakırım.                                                                             İmam hatipler hakkında ortaya atılan ifade benzetmeyi bir tarafa atıyorum kendisini tanımayan insanlar tarafından her türlü infiale zemin hazırlayacak bi…

HAYAT İŞTE

Resim
HAYAT       İŞTE                                                                                                                 Hayatınızda güzel tesadüfler güzel dostluklarla karşılaştığınız olmuştur bazen hiç tanımadığınız insanlara kardeş diyebilecek kadar yakınlaşırsınız.Hayat bu diyorum ya hiç tanımadığın insanlarla olan kardeşliğin kısa ve menfaatler doğrultusunda olur menfaatler çakıştığında her şey biter.Sen istediğin kadar özveride bulun tüm samimiyetinle tüm içtenliğinle yaklaşsansa bazı menfaatler ve çıkarlar senin kardeşliğinin ve dostluğunun önüne geçiyor.Dünya işte diyorlar ya yalan olsun ben bu yalan dünyaya inat menfaatlerim ve çıkarlarımı dostlarımın kardeşlerimin önüne asla set yapmayacağım yine tüm samimiyetimle içtenliğimle yoluma devam edeceğim dost bildiklerim kardeş bildiklerim her zaman var olacak ol mayada devam edecek.                                                                                 …
Resim
Din nedir?                                                                                                                                                                                                                   İnsanlar dini ahiret hayatında cenneti kapmak için araç olarak görmüşler ve bu araç içersine gömülerek kendilerini dünyadan uzaklaştırıp cennette köşk sahibi olma hayaliyle yaşamaktadırlar.Oysa din araç degil amaçtır ve sadece bu dünya hayatında insanları ıslah etme terbiye etme birlikte yaşama, İNSAN olma bilincini yerleştirmek için Resuller vasıtasıyla insanlara ulaştırılan Rabbimizin kanunları ve yasalarıdır.İnsanoğlu ne zaman azgınlaşsa haddi aşsa Allah onları ıslah etmek için uyarıcılar göndermiştir.                                                                                                                                  
Ebetteki bu emir ve yasaklara uyup ıslah olanlara cennet diye adlandırdığımız ödülü vereceğini uymayanlara cehennem adını verdigi cez…
Resim
Elde etmek için ugrunda mücadele verdigimiz dünya hayatı aslında ışık yansımalarının oluşturdugu görsel bir şölendir.                                                                                                                                               Ne yazıkkı yaratıcının insana verdigi bu görsel şölenin sadece beynimizin bize sagladıgı hayal olan bir aldatmaca oldugu gerçegini idrak edemeyen insanoglu bu hayalin gerçek oldugu algısıyla Rabbine bile diklenerek elde etme gayret ve çabası ilginçtir.Rabbim bu konuda "Dünya hayatı oyun ve eglenceden ibarettir"diyerek kullarını uyarmakta ve gerçekle yüzleşecegi kalıcı mekanları için bu oyun ve eglence dolu dünyanın bir sınav ve imtihan yeri oldugunu defalarca dile getirmiştir.                                            
Mülk suresinde "Ölümü ve hayatı en güzel ameli kim yapacak diye yarattım" diyerek gerçek sebebini açıklamıştır.Dünyanın hayali bir görsel şölenden ibaret oldugunu ölüm kapımızı çaldıgı…
Resim
Bu zamana kadar çok yerler gezdim çok insanlarla tanıştım sohbet ettim,çeşit çeşit insan karakteriyle hasbihal ettim,onlar içinde en nefret ettigim insanı alaya alan tavır ve davranışlar sergileyen dinliyormuş gibi yapıp eglenen tiplerdir.                                                                                                                              Senin önünden yuvarlanıp aklıyla seninle eglenirler farketmedigimizi zannederek dahada cüretkar hamleler yaparlar.Kişilikleri oturmamış her şeyi ben biliyorum edası alaya alan söz ve davranışlar öyle profesyonel yaparlarki farkına bile varamazsın.İnsanları kendin gibi görmek bütün hatalarımız bundan kaynaklanıyor.                                                                                                                                                    
Dost oldugunu düşündügünüz insanlar bir gün sizinle dalga geçip alaya alabileceklerini asla unutmayın ve özelinizi asla paylaşmayın.
Resim
İslam YETİMİ KORUMAKTIR.
İslam GÜZEL AHLAKTIR. Islam TEMİZLİKTİR.
İslam İNSAN OLMAKTIR.
Islam DOGRU SÖZLÜ OLMAKTIR.
Bunların olmadıgı din İSLAM DEGİLDİR.

Kuran Karanlıkları Aydınlatır

Resim
Şükür Rabbime insanların gündemlerinde Kuran olması umut verici.Evet bir kavga var en iyi muvahhid benim Kuranı en iyi ben anlıyorum kavgası.                                                                                                    Eskilerin bir sözü vardır "Su bulanmayınca durulmaz".Şunu anlamakta yada görmemekte inat ediyoruz Kuran inmeye başladıgında Mekkelilerin Allaha inanma ile bir sorunları yoktu hatta bunu dahada açabiliriz Adem a.s. itibaren insanların Allahın varlıgı ile bir sorunları yoktu.                                                    Resul vahyi teblig ederken insanlara,Allahın var olup olmadıgı ile ilgili bir savaşı yoktu onun savaşı Allaha asilik yapan ,diklenen,haddi aşan dünyada kendi kanun ve hükümranlıgını koymaya kalkan insanogluna yanlış yolda olduklarını anlatmaktı.Mekkelilerin riyakarlıklarını,yalanlarını,zulümlerini anlatan kısaca ipliklerini pazara çıkaran inançlarına,sapıklıklarına balta vuran Kuran ileydi dertleri ve bunu dillendir…
Resim
Dünya kadınlar günü İslam toplumunda kadını hak ettigi yere taşıyan Kuran Resul tarafından teblig edilmiş tüm insanlıga duyrulmuştur.Bugün tekrar cahiliye bataklıgına geri dönen sözde müslümanlar Allaha iman ettiklerini iddia ederek tıpkı mekkeliler gibi Kuranı devre dışı bırakarak kadını en alt sınıfa atmışlardır.Mekkelilerin o dönemde Allaha inanma gibi bir sorunu yoktu onların tek derdi Kuran olmuştur çünkü Kuran onların yalanlarını ikiyüzlülüklerini riyakarlıklarını ahlaksızlıklarını zalimliklerini gün yüzüne çıkarmıştır bu baglamda kadını adeta bir mal bir eşya cinsel dürtülerini tatmin edecek bir seks aracına çevirmişlerdi onlar için kadının adı bile yoktu Kuran bu zülme dur diyerek kadını hakettigi degeri vermişti bunu hazmedemeyen mekkeli müşrikler aslında Allaha degil inandıkları batıl inançlarına balta vuran Kurana düşman olmuşlardır.Ne hüzünlüdürki bu gün Kuranı duvarlara asan sözde ümmet kadını tekrar o dönemdeki zihniyetin içine hapsetmiştir.