Din nedir?                                                                                                                                                                                                                   İnsanlar dini ahiret hayatında cenneti kapmak için araç olarak görmüşler ve bu araç içersine gömülerek kendilerini dünyadan uzaklaştırıp cennette köşk sahibi olma hayaliyle yaşamaktadırlar.Oysa din araç degil amaçtır ve sadece bu dünya hayatında insanları ıslah etme terbiye etme birlikte yaşama, İNSAN olma bilincini yerleştirmek için Resuller vasıtasıyla insanlara ulaştırılan Rabbimizin kanunları ve yasalarıdır.İnsanoğlu ne zaman azgınlaşsa haddi aşsa Allah onları ıslah etmek için uyarıcılar göndermiştir.                                                                                                                                  
Ebetteki bu emir ve yasaklara uyup ıslah olanlara cennet diye adlandırdığımız ödülü vereceğini uymayanlara cehennem adını verdigi cezayı vereceğini bildirmiştir.Aslında din bir ıslah ve arınmadır,dini bu aslından uzaklaştıranların amacı yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapmak Allahın kanun ve kurallarına isyan etmektir.Sanıldığı gibi din Ahiret hayatı için degil dünya hayatı için insanların huzur ve barış içinde yaşamalarını  saglayan Allahın kanun ve kurallarıdır.Dini bu algıyla yaşayanlar dünya hayatındaki huzur ve güveni ahirete taşırlar,yada fitne ve fesatlıkla dolu dünya hayatını ahirete taşırlar.

Bu blogdaki popüler yayınlar

TERCİHLERİMİZ

TÜRKİYEM